Advokatfirman Thomas Hall AB


Kontaktuppgifter

0570-19091
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Advokatfirman Thomas Hall AB!

Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Thomas Hall AB är verksamt i Arvika och har inte ännu uppdaterat sin presentation på AdvokatListan. Advokatfirman Thomas Hall AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på AdvokatListan. Tipsa gärna Advokatfirman Thomas Hall AB om AdvokatListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker advokater så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika advokater som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade advokater direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från advokater och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,292 1,377 1,433
Rörelseresultat 289 78 192
Resultat efter finansnetto 284 66 184
Resultat före skatt 207 66 184
Årets resultat 147 43 134
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 552 442 583
Summa 552 442 585
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 300 203 260
Obeskattade reserver 77 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 14 62 123
Kortfristiga skulder 161 177 202
Eget kapital och skulder 552 442 585
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 342.90% 249.70% 288.60%
Vinstmarginal 22.40% 5.70% 13.40%
Soliditet 64.60% 45.90% 44.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 315
Personalkostnader 780 933 964
Sociala kostnader 316 350 294
Aktieutdelning 100 50 100
Beviljad Checkkredit 300 300 300
Varav utnyttjad 14 62 123

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470305-XXXX Hall, Sune Thomas Ledamot sedan 2004-11-09
510718-XXXX Rimo, Ulf Peter Suppleant sedan 2004-11-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650606-XXXX Nilsson, Berit Katarina Revisor sedan 2010-05-26
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480607-XXXX Simon Thunström, Elisabet Maria Revisorssuppleant 2004-11-09 - 2013-04-08
Tidigare Tillsynsbefattningar
490213-XXXX Jansson, Nils Gunnar Håkan Revisor 2004-11-09 - 2010-05-26