Advokatfirman Wigert & Placht AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Advokatfirman Wigert & Placht AB!

Advokatfirman Wigert & Placht AB - image
Advokatbyrån driver allmän praktik och erbjuder företag och privatpersoner bred och djup kompetens inom de flesta rättsområden. Vi har kontor centralt i Uppsala, Enköping, Västerås och Gävle och alla våra medarbetare kan nås genom ett lokalsamtal till närmaste kontor. Vår ambition är att ge god service genom en stark lokal förankring.
Allmän praktik innebär att våra jurister har stor kompetens inom fastighetsrätt, familjerätt, brottmål och svensk affärsrätt. Samtliga jurister har gedigen erfarenhet av domstolsprocesser.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

Vi är för närvarande sju advokater, en biträdande jurist och tre sekreterare.

Advokatbyrån bildades 2005 genom ett samarbete mellan Advokatfirman Placht HB, som bildades 1994 och Enköpings Advokatbyrå, som bildades 1976.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Tjänster

Affärsrätt

Affärsrätten handlar om juridiska problemställningar inom affärer. Det kan ha att göra med bland annat kontraktsrätt, köprätt, marknadsrätt i media och reklam och bolagsrätt. Det är alltså en sorts översikt över olika former av tvister, avtal och lösningar i affärsvärlden och näringslivet. När man hamnar i sådana tvister eller situationer finns det mycket som är rätt och fel, så pass mycket att det är svårt för någon som inte är speciellt juridiskt insatt att hänga med på allt som gäller. Advokater och jurister har full koll på detta tack vare både långa utbildningar och mycket erfarenheter, så det bästa är att kontakta en advokatbyrå!

Avtalsrätt

Det juridiska område som fokuserar på hur avtal skapas, hur de tolkas och hur de följs kallas helt enkelt för avtalsrätten. Om man skulle börja diskutera ett avtal inom till exempel jobbet, vid försäljning av en bostad eller kanske till och med vid teckning av en försäkring kommer avtalsrätten in i bilden. Vill du ha någon som biträder dig vid en eventuell rättegång bör du kontakta en professionell advokat. På det sättet vet du vad du har gjort rätt och vad du har gjort fel, samt hur själva rättegången kommer gå till så att du kan förbereda dig i lugn och ro.

Familjerätt

Familjerätten är den del som omfattar alla familjetvister som kan tänkas uppkomma. Rätten tar hand om bland annat faderskapsfrågor, adoptioner och vårdnads – boende – och umgängesutredningar. Många ärenden som hamnar här handlar framförallt om vårdnaden av ett barn. Eftersom det inte alltid är lätt att komma överens om en sådan viktig och stor sak kan det vara skönt att anlita en advokat som är med under både diskussioner, möten och såklart även själva rättegången. Du har då någon att rådfråga som verkligen kan sin sak och du har personens fulla stöd vid argumentationer och bråk.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är civilrätten som berör allt som har med en fast egendom att göra, alltså nyttjande, köp och ägande. Det delas in i två olika grenar, allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Den förstnämnda grenen rör bland annat regler för köp och hyra medan den speciella fastighetsrätten tar hand om fastighetsplaner, miljörätt och fastighetsbildningar. Det finns advokater som är specialiserade på allt som har med fastighet och mark att göra vilket gör dem till utmärkta biträden vid rättegångar. Men i princip alla advokater är bra nog att anlita både för rådfrågning och som biträde, speciellt vid mindre radikala fall.

Hyresrätt

Hyresrätt är en upplåtelseform av antingen en bostad eller en lokal, upplåtelsen är då mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Det finns lagar och regler för hur en uthyrning av lokal eller boende ska gå till, det får till exempel inte överlåtas någon betalning utöver hyran eftersom det då räknas som svartkontrakt. Ibland händer det att de två parterna under en hyresrätt inte kommer överens, det kan handla om bland annat parkeringsplats, vinds – eller förrådsutrymme, trasiga rör där båda påstår att kostnaden ligger i den andres ansvarsområde eller ohyra i väggarna. Då kan man ta hjälp av en advokat för att försöka reda ut tvisten!

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5,462 8,835 12,837
Rörelseresultat 59 55 1,307
Resultat efter finansnetto 11 10 1,268
Resultat före skatt 14 14 1,273
Årets resultat -26 -52 868
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 105 141
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,052 1,974 4,009
Summa 2,150 2,078 4,149
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 120 100 100
Bundet eget kapital 120 100 100
Eget kapital 463 488 1,262
Obeskattade reserver 12 15 20
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 75 225
Kortfristiga skulder 1,675 1,500 2,643
Eget kapital och skulder 2,150 2,078 4,149
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 122.50% 131.60% 151.70%
Vinstmarginal 1.00% 0.60% 10.00%
Soliditet 22.00% 24.00% 30.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 6 11 12
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 2,716
Personalkostnader 2,654 5,478 7,646
Sociala kostnader 724 1,615 2,329
Aktieutdelning 0 0 800
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 519 363 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
621128-XXXX Mellgren, Johan Bertil Ledamot sedan 2008-09-03
640112-XXXX Ebbersten, Anders Jörgen Ledamot sedan 2010-02-11
681019-XXXX Nylander, Claes Åke Ledamot sedan 2006-02-14
681019-XXXX Nylander, Claes Åke Verkställande direktör sedan 2006-04-22
730423-XXXX Ivarsson, Malin Inger Christina Revisorssuppleant sedan 2008-01-22
780317-XXXX Gerhardsson Widegren, Jöns Anders Gabriel Ledamot sedan 2012-08-16
780317-XXXX Gerhardsson Widegren, Jöns Anders Gabriel Ordförande sedan 2012-08-16
Nuvarande Tillsynsbefattningar
711019-XXXX Agerson, Kjell Fredrik Revisor sedan 2008-01-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556692-9807
VD Nylander ,Claes
Registrerat 2005-12-07
Status Aktivt
Anställda 6
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2006-02-15
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1965
Postnummer 75149
Postort Uppsala
KARTA
Karta till Advokatfirman Wigert & Placht AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69101 Advokatbyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall uteslutande bedriva advokatverksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna